BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế: chúc mừng 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo

31/07/2020 03:14 PM


Sáng 31/7, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh đã thăm và chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo.

Đồng chí Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục tinh thần, giác ngộ tư tưởng, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đến các thắng lợi vẻ vang cho đất nước ta. Đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, Ngành Tuyên giáo cũng có những đóng góp không nhỏ.

Ban Tuyên giáo các cấp trong toàn tỉnh đã hết sức coi trọng công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc đưa chính sách BHXH, BHYT sớm đi vào cuộc sống. Công tác phối hợp tuyên truyền được tăng cường về số lượng, đa dạng hóa về mặt nội dung, phong phú về hình thức bước đầu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là cấp ủy chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh hy vọng trong thời gian tới, do diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 nên công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT  có những ảnh hưởng nhất định. Do vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy vai trò "đi trước - mở đường" trong công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Tiếp tục tăng cường lồng ghép tuyên truyền những quy định mới kịp thời tại các hội nghị do Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức; qua Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo phát hành định kỳ hàng tháng và định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn, phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo tầng lớp nhân dân./.

PTD