Quyết tâm vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20/07/2020 10:37 AM


Ngày 17/7, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh điều hành hội nghị. Tham dự Hội nghị có viên chức quản lý và viên chức tổng hợp các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và BHXH cấp huyện.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của hai chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực đổi mới, hoàn thiện phương pháp chỉ đạo, điều hành. BHXH tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể  triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực BHXH, BHYT; nhất là đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. Từ việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm, đến việc phân công trách nhiệm phụ trách lĩnh vực, phụ trách địa bàn đều được quan tâm thực hiện tốt nhất và đã mang lại những kết quả khả quan.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả thể hiện qua một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau: tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 118.353 người, đạt 91,34% kế hoạch được giao; tổng số đối tượng tham gia BHYT đạt 1.137.954 người, đạt 98,84% kế hoạch được giao; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 8.142 người, đạt 51,82% kế hoạch được giao. Tính đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh đã thu được 1.448.072 triệu đồng, đạt 44,78% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; so với cùng kỳ năm trước, số thu tăng gần 55.973 triệu đồng, tương ứng tăng 4%. Tiếp nhận và giải quyết 884 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, TNLĐ - BNN hàng tháng và 4.453 hồ sơ hưởng các chế độ trợ cấp một lần; Quản lý và chi trả cho hơn 30.955 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với tổng số tiền chi trả bình quân 139.100 triệu đồng/tháng. Tiếp nhận 5.849 hồ sơ hưởng mới trợ cấp thất nghiệp từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (tăng 93% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 3.800 người hưởng với số tiền trên 10.000 triệu đồng/tháng. Ước chi phí KCB BHYT phát sinh tại tỉnh do cơ sở KCB đề nghị (bao gồm cả thanh toán trực tiếp) là 998.050 triệu đồng/1.127.436 lượt; Đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 20 đơn vị SDLĐ, kiểm tra 10 đại lý thu BHXH, BHYT và kiểm tra nội bộ 04 đơn vị. Thực hiện 10 cuộc thanh tra đột xuất tại 13 đơn vị SDLĐ. 

Công tác giao dịch hồ sơ điện tử đã được triển khai thực đồng bộ và đạt hiệu quả cao, hồ sơ được xử lý sớm hơn so với thời hạn quy định. Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính triển khai được kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động trong việc giao và nhận kết quả; rút ngắn, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại của đơn vị.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn tồn tại, hạn chế: Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN giảm; việc chuyển nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời, dẫn đến nợ đọng; công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch chỉ đạt tỷ lệ 22% do phải tạm dừng thanh tra, kiểm tra từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020; công tác giám định chi phí KCB quý I/2020 chỉ thực hiện chủ yếu tại cơ quan BHXH nên việc đối chiếu, giám định hồ sơ, bệnh án tại cơ sở KCB chưa đầy đủ. Một số đối tượng trong năm 2019 được cấp thẻ BHYT do ảnh hưởng sự cố môi trường biển; người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sang năm 2020 không còn được hưởng chính sách hỗ trợ, nhưng chưa tham gia BHYT theo đối tượng khác. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều doanh nghiệp cố tình trốn đóng, thường xuyên nợ đọng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN dẫn đến nợ kéo dài, số tiền nợ lớn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, cụ thể: Đẩy mạnh khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và người tham gia BHXH tự nguyện, nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Tổ chức các Hội nghị đối thoại trực tiếp tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối tượng tự đóng tại các phường, cụm dân cư. Tăng cường tuyên truyền về chính sách BHYT đối với học sinh, sinh viên. Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh bố trí viên chức, nhân viên duy trì công tác ra quân ngày thứ Bảy hàng tuần để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trên địa bàn trong công tác tuyên truyền. Phối hợp với công an các cấp để thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nợ. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch của các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp với cơ quan BHXH; Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT triển khai phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan, thời điểm thực hiện từ 01/7/2020 đến 31/12/2020. Vận hành thông suốt Hệ thống thông tin giám định BHYT; Thực hiện có hiệu quả công tác giám định BHYT theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia, đảm bảo sử dụng quỹ KCB BHYT có hiệu quả,; Tập trung hoàn thành công tác rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT.

 Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh đã trao tặng các hình thức khen thưởng của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc BHXH thị xã Hương Thủy chia sẻ kinh nghiệm thu hồi nợ tại đơn vị 

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH tỉnhTrao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các cá nhân ngoài ngành

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH tỉnhTrao cờ cho BHXH thị xã Hương Trà

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnhTrao bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể thuộc BHXH tỉnh

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnhTrao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các cá nhân thuộc BHXH tỉnh

Giám đốc BHXH tỉnh, Nguyễn Viết Dũng khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2020

PTD