BHXH tỉnh phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm vận động người lao động không rời khỏi lưới an sinh

15/05/2020 11:14 AM


Căn cứ Quy chế phối hợp số 280/QCPH-LĐTBXH-BHXH, ngày 07/3/2016 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác quản lý, trao đổi thông tin và giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vận động người dân tiếp tục tham gia BHXH.

Đối tượng hướng tới là người lao động đến đăng ký hưởng BHTN, đang hưởng BHTN và ngưng hưởng BHTN. Người lao động đến đăng ký học nghề, tư vấn việc làm và toàn bộ người dân trên địa bàn.

Người lao động hưởng BHTN được cán bộ BHXH tỉnh tư vấn tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu

Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tạo điều kiện bố trí địa điểm làm việc bao gồm bàn làm việc, ghế ngồi, tủ đựng tài liệu cho cán bộ BHXH tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ của trung tâm. Đồng thời Trung tâm dịch vụ việc làm cũng phối hợp với BHXH tỉnh đăng tải các nội dung liên quan về chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Trang thông tin của Trung tâm dịch vụ việc làm. BHXH tỉnh sẽ phân công viên chức, nhân viên của Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng làm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh các ngày trong tuần, trừ chiều thứ 6.  

Với mong muốn thay đổi nhận thức của người lao động để đưa họ trở lại lưới an sinh xã hội bằng hình thức tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đặc biệt đối với người lao động đang hưởng BHTN đã có thời tham gia BHXH nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Hai đơn vị phấn đấu sẽ có 15% người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên tổng số người lao động hưởng BHTN bình quân hàng tháng./.

PTD