Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân: Bước ngoặt của tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

15/05/2020 10:41 AM


Từ năm nay, theo Đề án được Chính phủ phê duyệt, tháng 5 hàng năm sẽ là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân. Đây là một phần trong chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài của Đảng và Chính phủ, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết số 28 của Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW).

Bảo hiểm xã hội toàn dân – Chủ trương nhất quán & xuyên suốt của Đảng, Nhà nước

Vấn đề BHXH đã được Đảng ta quan tâm từ rất sớm. Cùng với tiến trình đổi mới toàn diện của đất nước, các chính sách xã hội, trong đó có chính sách BHXH được đổi mới mạnh mẽ. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không ngừng được mở rộng, BHXH tự nguyện được thực hiện với tất cả lao động là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

 Cơ hội tham gia mạng lưới an sinh xã hội chưa bao giờ rộng mở như hiện nay. Chính sách BHXH từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống.

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, BCHTW Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH. Tại đây, mục tiêu “Bảo hiểm xã hội toàn dân” lần đầu tiên được nhắc đến. Với ý nghĩa của BHXH trong đời sống, thực hiện BHXH toàn dân chính là bước đi quan trọng và cần thiết để bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân đã được hiến định tại Hiến pháp 2013.

Từng bước hiện thực hóa chủ trương của Đảng, ngày 21 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Đây là bước cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp được nêu lên tại Nghị quyết số 28; hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH.

Tháng 5 hàng năm là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân

Trong đề án theo Quyết định 1676/QĐ-TTg, một số mục tiêu cụ thể được đưa ra: Đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH; đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới; đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn; tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ…

Chính phủ cũng chỉ đạo một số biện pháp cụ thể: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH; nâng cao chất lượng, mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH; thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH, hướng tới xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn; tăng cường các biện pháp phòng, tránh và xử lý những khủng hoảng truyền thông về BHXH…

Đặc biệt, một trong số những biện pháp trọng tâm đươc đưa ra, đó là lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Theo đó, hằng năm tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm tạo ra một điểm nhấn mạnh mẽ trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; truyền thông, phổ biến, giáo dục, động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động.

Ý nghĩa hơn khi Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân được chọn cùng với tháng có ngày Quốc tế Lao động 01/5 bởi thực hiện BHXH toàn dân trước hết phải bắt đầu từ BHXH cho mọi người lao động. Hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân, để từ đó hướng tới thực hiện tự giác quyền lợi và trách nhiệm của mình trong thực thi pháp luật BHXH, đẩy nhanh tiến trình BHXH toàn dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội, vì sự phát triển bền vững.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc (P.TGĐ) BHXH Việt Nam cho biết, từ thực tiễn công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) thời gian qua và đặc biệt qua việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam, có thể thấy việc tổ chức truyền thông theo chiến dịch sẽ tạo ra những hiệu ứng truyền thông tích cực.

Thông qua các hoạt động, sự kiện truyền thông được tổ chức đồng thời trên khắp cả nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ truyền thông trực quan, trực tiếp đến truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng với mật độ thông tin được tăng cường trong tháng vận động triển khai BHXH toàn dân sẽ tạo sự cộng hưởng lớn, tác động mạnh đến cộng đồng; trước hết là cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, nhân dân.

Từ việc tăng cường về số lượng, chất lượng các hoạt động truyền thông, hiệu quả truyền thông chính sách BHXH sẽ được nâng lên một cách đáng kể trong Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

BHXH tự nguyện – giải pháp then chốt đưa BHXH toàn dân vào thực tiễn

Một trong những thuận lợi lớn của việc thực hiện “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” trong năm nay, đó là công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã đạt kết quả tích cực, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, giãn cách xã hội từng bước được nới lỏng. Không những vậy, từ những khó khăn do tác động của dịch bệnh, người lao động ngày càng thấy được rõ hơn tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Cán bộ, viên chức BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện.

Từ đại dịch COVID-19 cho thấy, nhóm lao động phi chính thức là nhóm lao động dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ bởi “tấm lưới” an sinh xã hội như tất cả các thành viên khác trong xã hội.

Dịch COVID-19 là tiếng chuông cảnh báo: rủi ro, ốm đau, bệnh tật không trừ một ai, do đó tham gia BHXH là cách để đảm bảo cuộc sống khi về già.

 Đối với lao động đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, đừng vì một chút khó khăn trước mắt mà quyết định nhận BHXH một lần. Chính sách BHXH như “của để dành”, được Nhà nước bảo hộ nhằm đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động khi về già, đúng với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau”.