Quy định thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi

15/05/2020 08:11 AM


BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 1491/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc hướng dẫn thực hiện thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân thực hiện đúng theo nội dung Công văn số 1562/LĐTB&XH-BHXH ngày 6/5/2020 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP và chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Trước đó, tại Công văn số 1562/LĐTBXH-BHXH của Bộ LĐ-TB&XH gửi BHXH Việt Nam về điều kiện thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi. Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong thời gian qua, Bộ nhận được kiến nghị của một số địa phương (do Bộ Nội vụ chuyển đến tại văn bản số 2036/BNV-TCCB ngày 23/4/2020) về kiến nghị của BHXH Việt Nam liên quan đến điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2036/BNV-TCCB, Bộ LĐ-TB&XH có ý kiến sau:

Theo nội dung văn bản số 2036/BNV-TCCB nêu trên của Bộ Nội vụ, thì chính sách nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP nêu trên là để hướng dẫn điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định tại Khoản 4, Điều 54 của Luật BHXH.

Như vậy, điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với các trường hợp này phải thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH. Mặt khác, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 71 Luật BHXH về chế độ hưu trí đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện quy định, đối với NLĐ có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định nêu trên, điều kiện về thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là thời gian đóng BHXH bắt buộc./.

Báo BHXH