Tiếp tục hỗ trợ xã Hồng Thủy, huyện A Lưới giảm nghèo năm 2020

12/05/2020 04:00 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh và Trường Đại học Khoa học vừa ban hành kế hoạch phối hợp giúp đỡ xã Hồng Thủy, huyện A Lưới giảm nghèo năm 2020. Đây là hoạt động góp phần cùng cộng đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo và giúp các hộ nghòe thoát nghèo bền vững.

Trên cơ sở đề nghị của UBND xã Hồng Thủy, 03 đơn vị thống nhất sẽ giúp đỡ 18 hộ nghèo của xã này trong năm 2020. Mỗi hộ sẽ được giúp đỡ 03 con Dê sinh sản, 01 nhà bếp và 01 nhà vệ sinh với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng và gần 50 triệu kinh phí dự phòng hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh.

Trong tháng 5/2020, 03 đơn vị sẽ phối hợp với UBND xã Hồng Thủy tổ chức bàn giao các hạng mục giúp đỡ thực tế cho các hộ gia đình theo Kế hoạch năm 2020. Đến tháng 7/2020, sẽ tiến hành kiểm tra thực tế kết quả giúp đỡ từ năm 2018 đến nay và kết quả hỗ trợ bước đầu của năm 2020. Việc tổ chức tổng kết Kế hoạch giúp đỡ cả giai đoạn 2017-2020 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10/2020.

Ngoài hoạt động nêu trên, 03 đơn vị cũng chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn trực thuộc tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã Hồng Thủy như: Chiến dịch hè, Chương trình tình nguyện mùa Đông, các hoạt động tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn./.

PTD