Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức tốt đại hội chi bộ

16/03/2020 03:02 PM


Thực hiện Kế hoạch số 23-KH-ĐUK ngày 4/9/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, hiện nay, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ đúng quy định. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh , Đảng ủy BHXH tỉnh đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chủ động chuẩn bị chu đáo các nội dung trình đại hội. Việc chỉ đạo tổ chức đại hội đảng ở cơ sở được tiến hành đảm bảo yêu cầu, nội dung, chất lượng, đúng kế hoạch, là tiền đề quan trọng, góp phần cho thành công của đại hội cấp trên cơ sở.

Các chi bộ đã tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2017 – 2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Việc chuẩn bị tốt nội dung tổng kết nhiệm kỳ và kiểm điểm nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đương nhiệm đã giúp cho cấp ủy nhiệm kỳ mới có được những kinh nghiệm quý, từ đó tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tìm ra các giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết đại hội của nhiệm kỳ mới 2020 - 2023.

Các đảng viên tại các Chi bộ cơ sở tích cực góp ý thảo luận tại Đại hội nhằm thiết thực xây dựng Đảng về mặt chính trị. Thông qua việc góp ý tại Đại hội bước đầu tạo được sự thống nhất về tư tưởng trong toàn thể đảng viên vào đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu và đồng thuận.

Công tác nhân sự của Đại hội được đặc biệt chú trọng. Các Chi bộ đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cơ cấu nhân sự, tạo tiền đề quan trọng cho nhân sự đảng cấp trên./.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

 

Đồng chí Hà Quang Lộc Đảng ủy viên tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng

Đồng chí Hoàng Trọng Chính, Đảng Ủy viên, Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Tại Đại hội Chi bộ Văn phòng

 

Các đảng viên chi bộ Văn phòng bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ

Tổ Kiểm phiếu Chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng 

Chi bộ KHTC chụp ảnh lưu niệm với Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh

PHÒNG TT&PTĐT