Các đại hội đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

13/03/2020 09:12 AM


Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng ở cơ sở tiến tới Ðại hội Ðảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, các tổ chức đảng cơ sở đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Chi bộ BHXH huyện Nam Đông tổ chức Đại Hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị thứ 4 trên địa bàn huyện tổ chức Đại hội và là đơn vị thứ 2 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy chọn Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Chi bộ.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy và BHXH tỉnh, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tham mưu thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Chi bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ viên chức trong đơn vị, tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của ngành đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu được giao; xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là trong sinh hoạt chi bộ định kỳ và trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Quan tâm xây dựng các tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. Nhờ vậy, nhiệm kỳ qua Chi bộ đã thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu mà nghị quyết của chi bộ lần thứ II đề ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với 09 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chi bộ BHXH thị xã Hương Trà đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển; quyết tâm xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Nhiệm kỳ trước, Chi bộ đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn nhất là những nhiệm vụ, kế hoạch đột xuất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Số người tham gia BHYT trên địa bàn đến năm 2019 đã đạt 114.206 người (chiếm tỷ lệ 96,78% dân số); số tham gia BHXH tự nguyện đạt 930 người, chiếm tỷ lệ 1,73%, vượt 0,73% so với Chỉ tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 102% so với kế hoạch giao trong nhiệm kỳ; hầu hết các chỉ tiêu điều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả, các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN liên quan đến người lao động, người dân đều được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, công tác giải quyết hồ sơ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng đều đạt với mức cao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được đặt lên hàng đầu. Không có những biểu hiện lệch lạc, suy thoái về đạo đức, tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá cán bộ theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. Công tác phát triển đảng viên mới luôn đảm bảo chỉ tiêu đề ra hàng năm, thường xuyên bồi dưỡng, tạo nguồn để phát triển cho những năm tiếp theo. Việc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát của chi bộ phù hợp, có trọng tâm.

Đ/c Lê Hồng Thắng, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Trà tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2020- 2025

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Trà được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Trà. Phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, với khí thế mới, với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, toàn thể đảng viên Chi bộ BHXH thị xã Hương Trà tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BHXH huyện Nam Đông – BHXH thị xã Hương Trà