BHXH Thừa Thiên Huế vinh dự nhận cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc năm 2019

06/01/2020 09:21 AM


Sáng ngày 2/1/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tại Hội nghị, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự được chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua vì những thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Năm 2019, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của BHXH Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện chính BHXH, BHYT, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết thúc năm 2019, BHXH Thừa Thiên Huế đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao. Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo đúng quy định của pháp luật và quy định của ngành, đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho đối tượng thụ hưởng. Quyền lợi của người tham gia BHYT được bảo  đảm tốt, chất lượng cao do mạng lưới KCB BHYT được mở rộng đến toàn bộ Trạm Y tế cấp xã với đội ngũ y bác sĩ phủ kín 100% và nhiều Bệnh viện đã có đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật cao. Người tham gia BHYT được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế, kể cả các dịch vụ kỹ thuật cao, tiên tiến và các loại thuốc đặc trị. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, tạo sự hài lòng cho các tổ chức và người dân. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường.

Ngoài ra, BHXH tỉnh là một trong các đơn vị triển khai có hiệu quả phong trào "Ngày Chủ nhật xanh"; góp phần quan trọng làm cho đô thị Huế  ngày càng xanh, sạch, sáng. BHXH tỉnh cũng là đơn vị đi đầu trong phong trào “Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Năm 2019, BHXH tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh công nhận là cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự./.