Tập huấn kỹ năng truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

16/12/2019 09:44 AM


Nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông về BHXH, BHYT, ngày 13/12, BHXH Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ viên chức, nhân viên thuộc BHXH tỉnh và nhân viên đại lý thu Bưu điện. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông BHXH Việt Nam được mời làm giảng viên của Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Theo đó, hình thức và nội dung tuyên truyền đã được đa dạng hóa. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vẫn còn một số hạn chế, mà nguyên nhân chủ yếu là do còn thiếu kỹ năng, biện pháp tuyên truyền mềm dẻo, phù hợp với từng nhóm đối tượng…. Trong thời gian tới, với yêu cầu ngày càng cao về công tác tuyên truyền, nhằm đưa Luật BHYT và Luật BHXH vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động thì công tác đào tạo cán bộ tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây là vấn đề cần thiết và lâu dài trong chiến lược truyền thông của Ngành. Chương trình tập huấn lần này được tổ chức theo phương pháp tích cực với những kỹ năng mềm, giúp các học viên phát huy tính sáng tạo, tích cực trong công tác truyền thông về BHXH, BHYT để đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Các học viên đã được truyền đạt một số phương pháp, kỹ năng cơ bản trong công tác truyền thông trực tiếp tại cơ sở, trong đó chú trọng hình thức thăm hộ gia đình. Giảng viên đi sâu hướng dẫn cách tiếp cận đối tượng, trao đổi, thu thập thông tin, tư vấn  chính sách... để đạt hiệu quả truyền thông cao nhất. Đây thực sự là cơ hội tốt để viên chức, nhân viên thuộc BHXH tỉnh và nhân viên đại lý thu học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng thu hút, lôi cuốn người nghe; giúp người dân hiểu rõ chính sách nhân văn của BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện. Qua đó tự giác tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
PTD