Thông báo về việc thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2013

Thông báo về việc hoàn thành thủ tục hồ sơ đối với thí sinh xét tuyển đặc cách năm 2013

1611/BHXH-TCCB: Kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2013

1719/BHXH-TCCB: V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung về việc tuyển dụng viên chức năm 2013

Ngân hàng câu hỏi dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH năm 2013

N/A

N/A

THÔNG BÁO KHẨN GỬI THÍ SINH LÊ THỊ MAI THẢO

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2011 vào BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2011