DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

03/10/2018 02:36 PM


  DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

STT

Tên đơn vị

Tên tài khoản

Điện thoại

1

BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế

bhxh@thuathienhue.vss.gov.vn

3826794

2

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

cdbhxh@thuathienhue.vss.gov.vn

3820062

3

Phòng Giám định bảo hiểm y tế

gdbhyt@thuathienhue.vss.gov.vn

3812384

4

Phòng Quản lý thu

qlt@thuathienhue.vss.gov.vn

3820063

5

Phòng Khai thác và thu nợ

kttn@thuathienhue.vss.gov.vn

3812382

6

Phòng Cấp sổ, thẻ

cst@thuathienhue.vss.gov.vn

3817277

7

Phòng Tổ chức cán bộ

tccb@thuathienhue.vss.gov.vn

3812362

8

Phòng Kế hoạch - Tài chính

khtc@thuathienhue.vss.gov.vn

3820064

9

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

ttkt@thuathienhue.vss.gov.vn

3832889

10

Phòng Công nghệ thông tin

cntt@thuathienhue.vss.gov.vn

3812363

11

Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

tthc@thuathienhue.vss.gov.vn

3817278

12

Văn phòng

vanphong@thuathienhue.vss.gov.vn

3933799

13

Thành phố Huế

hue@thuathienhue.vss.gov.vn

3817374

14

Huyện Phong Điền

phongdien@thuathienhue.vss.gov.vn

3551298

15

Huyện Quảng Điền

quangdien@thuathienhue.vss.gov.vn

3554207

16

Huyện Phú Vang

phuvang@thuathienhue.vss.gov.vn

3986842

17

Thị xã Hương Thủy

huongthuy@thuathienhue.vss.gov.vn

3861502

18

Thị xã Hương Trà

huongtra@thuathienhue.vss.gov.vn

3557160

19

Huyện A Lưới

aluoi@thuathienhue.vss.gov.vn

3878311

20

Huyện Phú Lộc

phuloc@thuathienhue.vss.gov.vn

3872335

21

Huyện Nam Đông

namdong@thuathienhue.vss.gov.vn

3875349